Reglement

  • Uw kind wordt pas op de wachtlijst geplaatst als het inschrijfgeld (€15,00) voldaan is.
  • Het inschrijfgeld wordt nooit geretourneerd.
  • De gemiddelde wachttijd is 3-6 maanden. 
  • Wanneer uw kind aan de beurt is, wordt u gebeld of gemaild om zwemtijden af te spreken. U kunt kiezen uit de tijden die we op dat moment beschikbaar hebben.
  • Vanaf de eerste les gaan de kindjes zonder ouders met de zweminstructeur mee. De eerste les mag u de laatste 10 minuten komen kijken. 
  • Er is gemiddeld één keer in de 5 weken kijkweek. U mag dan de laatste 10 minuten van de les kijken. 
  • De contributie wordt voldaan middels automatische incasso. Wij schrijven pas voor het eerst af in de eerste week dat uw kind begint. 
  • Bij achterstallige betaling mogen wij uw kind weigeren.