Reglement

Sportreglement:
 • Bij inschrijving gaat u een contract met PréSport aan voor onbepaalde tijd met een minimum van drie maanden, waarbij u een keuze maakt uit betaling per maand, per ½ jaar of per jaar. 
 • Bij betaling per ½ jaar of per jaar krijgt u respectievelijk 5% en 8% korting. 
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00, te voldoen bij inschrijving.
 • U dient uw lidmaatschapspasje vòòr iedere les bij de balie in te leveren
 • Het gebruik van een handdoek en schone sportschoenen in de sportzaal en het dragen van badslippers in het zwembad is verplicht.
 • De sportzaal dient u niet eerder te betreden dan de aanvangstijd van uw les.
 • Het zwembad niet eerder betreden dan de aanvangstijd  van uw les.
 • Voor het bewaren van uw waardevolle spullen kunt u (op eigen risico) gebruik maken van de kluisjes. Een sleuteltje is verkrijgbaar bij de balie.
 • Kom op tijd! Als u te laat bent mist u de noodzakelijke warming-up en mag de instructeur u weigeren.
 • Alle lessen duren 55 minuten. Meestal is er 5 minuten “wisseltijd”.
 • Gemiste lessen mag u binnen uw betalingstermijn inhalen op een andere dag en in een andere les.


Contributiebetaling
Betaling van de contributie gebeurt op een voor u en voor ons eenvoudige manier, middels automatische incasso. U kunt kiezen voor afschrijving eens in maand, eens in het ½ jaar of eens in het jaar. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze binnen 30 dagen bij de bank storneren. Neemt u in dit geval ook even contact met ons op.

Opzeggen lidmaatschap
Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk, middels een afmeldingsformulier, uiterlijk 1 maand voor afloop van uw laatste betaling te geschieden. Vraagt u gerust om een kopie van uw afmeldingsformulier. Telefonische afmeldingen worden op geen enkele manier verwerkt. Bij te late afmelding wordt er nog 1 betalingstermijn afgeschreven.

Tijdelijke onderbreking lidmaatschap
Een tijdelijke onderbreking van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk (formulier verkrijgbaar bij de balie) geschieden bij ziekte of blessure. U kunt uw lidmaatschap alleen tijdelijk stopzetten indien de onderbreking 4 weken of langer duurt en met doktersverklaring. Hierbij is er altijd 2 weken voor uw eigen rekening. Indien u langer dan 4 maanden wegblijft zonder ons te informeren zult u uit de computer verwijderd worden en dient u zich opnieuw in te schrijven. Bij zweminstructie en dansles is tijdelijke onderbreking niet mogelijk. 

Wijzigingen
PréSport behoudt zich het recht voor om wijzigingen in contributie en lesrooster door te voeren indien zij zich hiertoe genoodzaakt acht. Gedacht dient te worden aan bijvoorbeeld een zomerrooster, sluiting bij feestdagen, vervangende instructeurs bij ziekte e.d. Houdt u hieromtrent het mededelingenbord tegenover de ingang in de gaten of het nieuwsitem op onze website.