Route

Sandenburg 2:
Stel de Tom Tom af op Prattenburg 2 anders komt u aan de verkeerde kant van het gebouw uit.

Of volg het PreSport bord aan de Zuiderzeelaan en rij daarna rechts onder de flatgebouwen door.